Ogólne zasady i warunki

Ogólne warunki Kuiphuis mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez Kuiphuis Kraanverhuur B.V., zawieranych umów oraz czynności faktycznych i prawnych wykonywanych w ramach realizacji takich ofert i umów. Kopię niniejszych warunków można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.kuiphuis.nl/algemene-voorwaarden, a także zostaną one przesłane bezpłatnie na pierwsze żądanie.
Niniejszym wyraźnie odrzuca się możliwość stosowania jakichkolwiek innych warunków.

formularz zgłoszeniowy

Żuraw gąsienicowy
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.