Oświadczenie

Informacje na tej stronie zostały opracowane w dobrej wierze przez Kuiphuis Kraanverhuur B.V. i są oferowane jako opracowane

OGÓLNIE

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej Kuiphuis Kraanverhuur B.V. podlega poniższym warunkom, oprócz obowiązującego prawa. Korzystając z jakiejkolwiek części lub aspektu strony internetowej Kuiphuis Kraanverhuur B.V., zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszego wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie wchodź na tę stronę.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do informacji zawartych na tej stronie (w tym, ale nie tylko, do tekstu, obrazów i oprogramowania) są własnością Kuiphuis Kraanverhuur B.V. . Osobom uzyskującym dostęp do tej strony internetowej zezwala się na ujawnianie, przechowywanie, odtwarzanie (inne niż edycja) i rozpowszechnianie fragmentów tej strony internetowej (fragmentów), ale w każdym przypadku wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych. Reprodukcje nie mogą być sprzedawane w celach komercyjnych, modyfikowane ani włączane do innych prac, publikacji lub stron internetowych. W odniesieniu do wszystkich znaków towarowych i emblematów wyświetlanych na tej stronie, Kuiphuis Kraanverhuur B.V. jest posiadaczem praw lub licencji.


SPIS TREŚCI

Informacje zawarte na tej stronie zostały opracowane w dobrej wierze przez Kuiphuis Kraanverhuur B.V. i są udostępniane w takim stanie, w jakim są. Firma Kuiphuis Kraanverhuur B.V. nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron pozainternetowych lub innych stron internetowych, do których prowadzą linki lub z których można uzyskać dostęp na niniejszej stronie internetowej Kuiphuis Kraanverhuur B.V. Kuiphuis Kraanverhuur B.V. nie gwarantuje w sposób wyraźny ani dorozumiany kompletności, dokładności ani aktualności informacji zawartych na swojej stronie internetowej.

Ani Kuiphuis Kraanverhuur B.V., ani personel, pracownicy lub agenci Kuiphuis Kraanverhuur B.V. nie ponoszą odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody, ani za pośrednie szkody lub kary, ani za straty wynikające z dostępu do, korzystania z lub polegania na (informacjach zawartych na ) stronie internetowej, lub jakiejkolwiek stronie z nią związanej, w tym między innymi za wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Kuiphuis Kraanverhuur B.V. może wprowadzać zmiany i poprawki na stronie internetowej oraz w niniejszych warunkach w dowolnym momencie bez powiadomienia. Pomimo ciągłej dbałości o jakość treści, Kuiphuis Kraanverhuur B.V. nie może zagwarantować, że informacje są zawsze kompletne i/lub aktualne. Nie można zatem wyprowadzać z niej żadnych praw. Właściciele strony nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych niedoskonałości i/lub nieścisłości.

formularz zgłoszeniowy

Żuraw gąsienicowy
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.