Zadzwoń na
088-7890 555
Email
info@kuiphuis.nl

Dane WKA

Wszystko o naszych danych i certyfikatach WKA, które można pobrać tutaj

WKA w firmach dźwigowych.

P: Czy firma wynajmująca dźwigi podlega pod Wet Ketenaansprakelijkheid?

Odpowiedź: System Vicarious Tax Liability Scheme ma zastosowanie w sytuacjach zlecania prac. Dotyczy to również "wykonywania pracy o charakterze materialnym za wynagrodzeniem" dla klienta. Jeżeli jest wynajem dźwigu (obsadzony) i praca na kierunku, to nie ma mowy o pracy materialnej, a raczej o transporcie towarów.

Wniosek: Firmy wynajmujące dźwigi nie podlegają obowiązkowi Wet Ketenaansprakelijkheid i dlatego nie mają obowiązku prowadzenia rejestrów osobodni.

Sytuacja: Z praktycznego punktu widzenia Kuiphuis wciąż ma do dyspozycji zablokowane konto G. Dzięki temu nasi klienci mogą pokryć ryzyko związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Jako wytyczną, utrzymujemy maksymalną kwotę 15 € za godzinę pracy dźwigu.

Kuiphuis Crane Rental BV

Konto bankowe
‍IBAN
: NL55ABNA0595609155 | BIC: ABNANL2A
IBAN: NL86INGB0003280564 | BIC: INGBNL2A

Konto w G-banku
IBAN: NL07ABNA0995041954 | BIC: ABNANL2A

Izba Handlowa
Nr rejestracyjny 06052793 w Enschede (Wschodnia Holandia)

Urząd Skarbowy
‍VAT
No: NL007099150B01
Payroll Tax No: 007099150L02

Numer DUNS® (Dun & Bradstreet)
Numer rejestracyjny: 409752847

Numer GLN (Ketenstandaard / S@les in de bouw)
Numer rejestracyjny: 8713783693148

Customs
EORI: NL007099150

Kuiphuis Kranvermietung GmbH

IBAN: DE48280699565025464200 | BIC: GENODEF1NEV
VAT: DE160232498

Rejestr handlowy
HRB nr 130602

Podręcznik WKA Bouwend Nederland podaje, co następuje:

1.2.4 Sytuacja szczególna: wynajem sprzętu załogowego

Jeśli maszyny wraz z personelem obsługującym są wynajmowane, jest to albo wynajmowanie personelu, albo zlecanie pracy. Podmiot wynajmujący sprzęt ponosi zatem ryzyko odpowiedzialności jako (główny) wykonawca lub jako najemca.

Gdy urządzenia są dostarczane wraz z siłą roboczą, należy zbadać, czy siła robocza pracuje pod nadzorem lub kierownictwem przedsiębiorstwa, które je wykorzystuje. Generalnie tak będzie i będzie to stanowiło wynajem siły roboczej.

Inaczej jest w przypadku, gdy wynajęty sprzęt ma taki charakter, że jego obsługa stawia szczególne wymagania co do wiedzy i doświadczenia osoby go obsługującej. Ze względu na szczególny charakter pracy, personel obsługujący urządzenia nie jest uważany za pracujący pod kierunkiem lub nadzorem zleceniodawcy. W takim przypadku mamy do czynienia z kontraktowaniem prac.

W przypadku opodatkowania podatkiem VAT mechanizm odwrotnego obciążenia (zob. rozdział 12) powinien być co do zasady stosowany do wynajmu sprzętu załogowego, niezależnie od tego, czy wiąże się on z zatrudnieniem personelu, czy ze zleceniem pracy. Formalny wyjątek dotyczy sytuacji wynajmowania sprzętu i zatrudniania personelu (czyli zarządzania lub nadzoru przez dyrektora szkoły). W takim przypadku mechanizm odwrotnego obciążenia może co do zasady nie być stosowany przy wynajmie sprzętu. Jeżeli jednak rozdzielenie świadczenia usług kierowców/maszynistów od wynajmu sprzętu stwarza problemy praktyczne, dopuszcza się (nadal) stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do całości wynagrodzenia (zatem również do wynajmu sprzętu).

3.7 Obowiązek identyfikacji

Istnieje szereg przesłanek, na podstawie których dane pracownika mogą zostać ujawnione osobie trzeciej. Jedną z podstaw jest sytuacja, gdy pracownik wyraził na to wyraźną zgodę. Można to załatwić poprzez pisemne oświadczenie pracownika.

Poza zgodą, dane pracowników mogą być również przekazywane, jeśli istnieje obowiązek prawny. Rozważmy np. udostępnienie danych pracowniczych w przypadku kontroli organów podatkowych lub Inspekcji SZW (Inspekcji Pracy). W tych sytuacjach zgoda pracownika nie jest więc wymagana.

Natomiast przekazanie danych przez podwykonawcę/wypożyczającego wykonawcy (głównemu) nie jest prawnie wymagane na podstawie WKa. Na tej podstawie przekazywanie danych dotyczących personelu holenderskiego nie byłoby więc proste.

Dane pracowników mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli istnieje uzasadniony interes organizacji lub strony trzeciej, której dane są przekazywane. Pytanie, czy zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności w ramach WKa może być uzasadnionym interesem dla udostępniania danych pracowników.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych linkach:

formularz zgłoszeniowy

Żuraw gąsienicowy
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.